Luna: iunie 2021

Project de hotărâre privind aprobarea demolării școlii generale din localitatea Sf.I1ie și construirii unei noi scoli generale și grădinițe cu dotările aferente precum și a unui teren de sport în spațiul rămas liber după construirea scolii și grădiniței

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Centralizat al U.A.T. Scheia pentru anul 2021, estimările pentru anii 2022-2024 și listele de investiții pentru anii 2021-2024 _23.06.2021