Acte necesare

Persoane fizice

Persoane fizice – acte necesare:

  • Declaraţia fiscală se depune personal sau de către imputernicit potrivit art 18 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
  • Toate actele anexă la declaraţie se vor depune in copie şi vor purta menţiunea „Conform cu originalul „cu semnătura olografă a contribuabilului.
  • În cazul documentelor completate în altă limbă decât româna, se depun şi copii ale documentelor traduse în limba română de către un traducător autorizat

Persoane juridice

Persoane juridice – acte necesare:

  • Declaraţia fiscală se depune personal sau de către imputernicit potrivit art 18 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
  • Toate actele anexă la declaraţie se vor depune in copie şi vor purta menţiunea „Conform cu originalul „cu semnătura olografă a contribuabilului.
  • În cazul documentelor completate în altă limbă decât româna, se depun şi copii ale documentelor traduse în limba română de către un traducător autorizat