Anunt de participare pentru concursul de proiecte organizat in cadrul Programuilui anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul propriu activitati nonprofit pentru domeniul „activitati sportive si de tineret” pe anul 2023 publicat in M.O. nr. 50 din data de 16.03.2023