ANUNȚ DE PARTICIPARE Pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit pentru domeniul ”activități sportive și de tineret” pe anul 2022