INFORMAREA POPULATIEI PUZ S.C. EURO EST GROUP SRL și ASOCIAȚII

DENUMIRE PROIECT  ”ELABORARE PUZ PENTRU INSTITUIRE ZONA FUNCTIUNI MIXTE (LOCUIRE DE TIP INDIVIDUAL SI COLECTIV COMERT, SERVICII, INVATAMANT) SI REGLEMENTARE RACORDURI, BRANSAMENTE PENTRU RETELELE EDILITARE (APA, CANAL, ELECTRICITATE, GAZ, TELEFONIE) SI IMPREJMUIRE pe parcelele 30344 din CF UAT SCHEIA 30344, 31931 din CF UAT ȘCHEIA 31931, 36119 din CF 36119 UAT ȘCHEIA, 46704 din CF 46704 UAT Șcheia, 46995 din CF 46995 UAT Șcheia, 56572 din CF 56572 UAT ȘCHEIA, 57707 din CF 57707 UAT ȘCHEIA, 57782 DIN CF 57782 UAT ȘCHEIA, 58044 din CF UAT ȘCHEIA 58044, 57706 din CF UAT ȘCHEIA 57706.  (număr cadastral 58014 inscris în CF 58014)