INFORMAREA POPULATIEI PUZ S.C. MITROFAN SRL

ÎNTOCMIRE P.U.Z. ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE INDIVIDUALE, ANEXE, IMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE LA UTILITRĂȚI)”., cu regimul de înălțime P+E    -BENEFICIAR S.C.MITROFAN   S.R.L