Legea 544/2001

1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice

– Statutul UAT

–  Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Șcheia

–  Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Aparatul de Specialitate al Primariei comunei Șcheia

 2. Structura organizatorică:

Primar – Vasile Andriciuc

Viceprimar –  Burac Ion Cristinel

Secretar General al comunei Șcheia – Crina Maria Ungureanu

Administrator Public: Cotin Gheorghe

Consilier personal al primarului : Pisoschi Tiberiu Cristinel

Consilier Viceprimar: Cristurean Dan Vasile

Aparatul de specialitate al primarului

Compartiment Agricol

Duțuc Dorin – referent

Aursulesei Mihaela Oana – inspector

Andriciuc Cătălin Marcel – inspector

Compartiment Autoritate Tutelară și Asistență Socială

Pisoschi Rodica – referent

Pața Ionela – Inspector

Rîșca Luminița  – Inspector

Compartiment financiar contabil, buget, salarizare, executări silite, impozite și taxe locale

Iencian Daniela Margareta – inspector 

Climec Antonica – referent 

Popițan Maria – referent

Pricope Ioana Aurelia – Consilier

Poroch Raluca Rozalia – Consilier

Huțanu Octavia Sînziana – Consilier

Semean Andrada Florentina – Consilier

Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Mamciuc Bogdan Andrei – inspector

Polocoșer Angelica – inspector

Compartiment Stare Civila

Batinaș Florin – inspector

Compartiment Resurse Umane

Macoveiciuc Cristina Mihaela – Consilier

Radu Oana – Consilier

Compartiment Juridic

Enache Claudia Mihaela – Consilier

Compartiment Relații Publice, Registratură și Arhivă

Siran Daniela Gabriela – inspector

Nedelcu Ancuța Gabriela – Consilier 

Serviciu Administrativ și Gospodărire Comunală

Berari Pavel – paznic

Cîmpan Artemie Vasile – paznic

Placintă Cristian – paznic

Cîmpan Vasile – paznic

Pastrăv Valentin – paznic

Pastru Ioan – paznic

Lucaciuc Mircea – paznic

Dîrja Maria – guard

Lucaciuc Daniela – guard

Turturean Florin – șofer

Ciobanu Cristi – muncitor

Oprea Marin – șofer

Serviciul Poliția Locală

Pîțu Constantin – Șef Serviciu

Compartiment Ordine, Liniște Publică și Circulație

Șchiopu Iustin Petru – politist local;

Istrate Iulian Alexandru – polițist local;

Compartiment Disciplină în Construcții și Afișajul Stradal

Bocănet Laurențiu – polițist local

Andrioaie Cătălin – polițist local

Florea Gheorghe – polițist local

Compartiment Protecția Mediului

Oprea Ștefan – polițist local

Zgîian Gabriel Dănuț – polițist local

Polocoșer Alexandru Alin

Compartiment Verificare activitate Comercială

Anton Liviu – polițist local

Bărboșelu Marius Emil – polițist local

Programul de funcționare al instituției: 

Luni – Joi: 08:00 – 16:15

Vineri : 08:00 – 15:00

* Program de lucru cu publicul

Luni – vineri: 08:00 – 14:30;

* Programul de audiență:

Primar – Vasile Andriciuc – Miercuri orele: 10:00 – 12:00

Viceprimar – Burac Ion Cristinel – Joi orele: 10:00 -12:00

Secretar General – Crina Maria Ungureanu – marți orele: 10:00 – 12:00

 3. Datele de contact ale conducerii:

Primar  Vasile Andriciuc – telefon 0745918365

Viceprimar  Burac Ion Cristinel – telefon 0744841731

Persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public: Nedelcu Ancuța Gabriela – consilier

4. Datele de contact ale instituției: 

telefon – 0230526588, fax – 0230526556, adresa de e-mail: sv.primariascheia@yahoo.com, Internet: primariascheia.ro;

5. Documente și informații financiare: 

6. Programe și strategii proprii

Strategia Dezvoltare Locală Șcheia 2021 – 2027

7. Documente de interes public

8. Modalități de contestare a deciziei autorității sau instituției