Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor dispoziţii ale autorităţii executive