Comuna Scheia este unitate administrativ teritoriala care cuprinde populatia rurala reunita prin comuniune de interese si traditii.

         Comuna Scheia este alcatuita din 5 sate componente: Sfintu Ilie, Mihoveni, Scheia, Trei Movili si Florinta. Satul Scheia este resedinta comunei. În satul resedinta de comuna isi au sediul autoritatile administratiei publice locale, politia, dispensarul uman, dispensar veterinar, scoala generala cu clasele I-X.

         Comuna Scheia este persoana juridica de drept public, ea are patrimoniu cat si capacitate juridica deplina. Comuna noastra poate intra in raporturi juridice cu autoritati sau institutii publice, cu persoane juridice romane sau straine, precum si cu persoane fizice, in conditiile legii.

Comuna Scheia, straveche asezare romaneasca, veritabila gura de rai din spatiul mioritic al Tarii de Sus a Moldovei, te imbie deopotriva prin frumusetea, varietatea, linistea si racoarea naturii inconjuratoare, prin densitatea vestigiilor istorice si prin adevarata explozie a innoirilor materiale si spirituale din ultimii ani.

Comuna Scheia este limitrofa municipiului resedinta de judet. Este strabatuta de calea ferata Suceava – Vatra Dornei, de D.E 5 Giurgiu – Siret, de D.N. 17 Suceava – Vatra Dornei, de D.J. 178 A Suceava – Solca, de D.J. 209 C Suceava – Berchisesti si alte drumuri comunale ce fac legatura cu localitatile invecinate. De asemeni este strabatuta de soseaua de centura pentru masini de capacitate mare care tranziteaza municipiul Suceava.

Comuna are o suprafata de 58,3 km.p. cu o populatie de 8155 locuitori si cele 5 sate.

La nord se invecineaza cu comuna Todiresti la nord – est cu comuna Darmanesti si Patrauti, la est cu mun. Suceava, la sud cu comuna Moara si la sud – vest cu comuna Stroiesti.

În partea de est este strabatuta de raul Suceava, rau care reprezinta limita naturala cu comuna Patrauti.

Principala ocupatie a locuitorilor comunei o constituie agricultura, iar o parte din populatia activa lucreaza la societatile comerciale din municipiul Suceava, din comuna sau din alte localitati din judet.

Populatia comunei este de nationalitate romana, majoritatea de religie ortodoxa iar celelalte culte sunt: 122 catolici, 227 penticostali, 30 crestini dupa evanghelie, 190 baptisti si 6 crestini de ziua a 7 a. in satul Scheia locuiesc si un numar de 88 familii de etnie rroma.

Autoritatile administratiei publice locale care conduc comuna sunt: consiliul local ca autoritate deliberativa, format 15 consilieri  si primarul ca autoritate executiva.

Activitatea autoritatii publice locale se intemeiaza pe principiile autonomiei locale, precum si a consultarii cetatenilor in probleme de interes deosebit.

Principalele atributii ale consiliului local sunt:

a.     alege, din randul consilierilor, pe viceprimar sau, dupa caz, pe viceprimari;

b.     aproba statutul comunei sau al orasului si regulamentul de functionare a consiliului, pe baza statutului si regulamentului – cadru orientative, elaborate de Guvern,

c.     aproba studii, prognoze orientative si programe de dezvoltare economico-sociala, de organizare si amenajarea teritoriului;

d.     aproba la propunerea primarului, organigrama, numarul de personal din aparatul propriu al consiliului, precum si regulamentul de organizare si functionare a acestuia.

e.     Aproba bugetul local, formarea, administrarea si executarea acestuia; aproba viramentele de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare, aproba imprumuturile si contul de incheiere a exercitiului bugetar;

f.      Stabileste impozitele si taxele locale, precum si taxe speciale, pe timp limitat, in conditiile legii;

g.     Administreaza domeniul public si privat al comunei;

h.     Înfiinteaza institutii si agenti economici de interes local; hotaraste asupra concesionarii sau inchirierii de bunuri sau de servicii publice de interes local, precum si asupra participarii, cu capital sau bunuri, la societati comerciale pentru realizarea de lucrari si servicii de interes public local, in conditiile legii;

i.      Numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, pe conducatorii agentilor economici si ai institutiilor publice de interes local, care se afla sub autoritatea sa;

j.      Urmareste, controleaza si anuleaza activitatea agentilor economici si a institutiilor publice car se afla sub autoritatea sa;

k.     Instituie norme specifice pentru institutiile publice si agentii economici de interes local, care se afla sub autoritatea sa, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege;

l.      Organizeaza servicii publice de gospodarire comunala, transport local,

m.    Aproba, in conditiile legii, planurile de organizare si de dezvoltare urbanistica a localitatilor din componenta unitatilor administrativ – teritoriale, precum si de amenajare a teritoriului si masurile necesare realizarii acestora; aproba potrivit competentelor de interes local si asigura conditiile necesare realizarii lor, la termen si in conditii de calitate;

n.     Asigura in cadrul competentelor sale, conditiile necesare bunei functionari a institutiilor de invatamant, sanitare, de cultura, de tineret si sport, potrivit legii;

o.     Ia masuri pentru crearea conditiilor necesare petrecerii timpului liber al cetatenilor si asigura desfasurarea activitatii stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement;

p.     Actioneaza pentru refacerea si protectia mediului inconjurator in scopul cresterii calitatii vietii, contribuie la protectia si conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale;

q.     Contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala;

r.      Asigura libertatea comertului si a concurentei loiale si incurajeaza libera initiativa, in conditiile legii;

s.     Înfiinteaza si asigura functionarea unor institutii de binefacere de interes local;

t.      Asigura apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si a libertatilor fundamentale ale cetatenilor;

u.     Organizeaza targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si asigura buna functionare a acestora;

v.      Confera persoanelor fizice romane sau straine, cu merite deosebite, titluri de cetatean de onoare al comunei;

w.    hotaraste, in conditiile legii, asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale sau judetean pentru realizarea unor lucrari si servicii de interes public precum si elaborarea cu agentii economici din tara sau strainatate in scopul realizarii unor actiuni sau lucrari de interes comun;

x.     hotaraste stabilirea legaturilor de colaborare, cooperare si infratire cu localitati din strainatate;

y.     sprijina activitatea cultelor religioase, in conditiile legii.

Consiliul local exercita si alte atributii stabilite prin lege sau prin statutul comunei;

În relatia dintre administratia publica locala si cea judeteana nu exista raporturi de subordonare.

Activitatea economica : pe raza comunei isi desfasoara activitatea un numar de 214 agenti economicii din care: 15 cu activitate de productie; 60 comert, 53 servicii si 86 alte activitati. O mare parte din populatia activa a comunei fiind angajata la aceste societatii.

Unitatii de invatamant: functioneaza un numar de 3 scoli generale cu un numar de 626 elevi. Scolile sunt in: sat Sf.Ilie cu un numar de 134 elevi, Mihoveni cu un numar de 202 elevi si Scheia cu un numar de 290 elevi. Copii de varsta scolara din satul Trei Movile si Florinta frecventeaza cursurile de invatamant scolar din cadrul Sc.Generale Scheia avand  transportul asigurat de catre primaria comunei.

Unitati sanitare: cate un dispensar uman in satele: Sf.Ilie cu un medic primar, Mihoveni cu un medic primar si Scheia cu 2 medici primari si 1 stomatolog.  Farmacii: una in satul Mihoveni, una in Sf.Ilie, una in Scheia.

De asemeni in comuna exista un numar de 3 camine culturale in satele Mihoveni, Sfintu Ilie si Scheia, desfasurandu-se activitatii culturale, intalniri cu cetateni, obiceiuri si datini.

Posibilitati de turism: pe raza satului Sfintu Ilie exista ansamblul de arhitectura Biserica Sf.Ilie construita de domnitorul Stefan cel Mare in anul 1488, situl arheologic “Siliste” situat la cca. 500 m. nord de biserica asezare neolitica. În satul Scheia exista situl arheologic asezare din sec.II-III si medieval XIV –XV e.n.. in satul Mihoveni sit arheologic “Cahla Morii” situat la 2 km de sat asezare din neolitic, epoca bronzului si prima epoca a fierului, monument istoric inchinat eroilor din primul razboi mondial (1918-1920)si sit arheologic – cimitir vechi avand cruci din piatra cu insemne chirilice sec.XVI-XVII.

Utilitatii: din totalul de 2639 locuinte existente pe raza comunei 2485 locuinte sunt racordate la reteaua electrica, 1025 locuinte sunt racordate la reteaua de gaz metan.

Patrimoniul public si privat este stabilit prin Hotararea Consiliului local nr.40/2000.

Cetateni comunei, pot fi consultati in probleme de interes deosebit prin referendum sau adunari cetatenesti, care se desfasoara cu respectarea prevederilor legale.